Фейсбук кампания „Модерно е да четеш“

Ако Вашето дете е между 6 и 12-годишна възраст, то  може да участва в проект „Модерно е да четеш„! Изпратете ни негово произведение* на тема „Модерно е да четеш„!
10 победителя ще получат по 50 лева награда, а творбите им ще бъдат публикувани в книга.

*Текстът трябва да отговаря на следните условия:
2 до 3 страници /формат A4/; шрифт: Times New Roman; 12pt
Фейсбук кампания "МОДЕРНО Е ДА ЧЕТЕШ"

Фейсбук кампания „МОДЕРНО Е ДА ЧЕТЕШ“