За учебен план-проект „Модерно е да четеш“

Теодора Поповик, Симона Фотева и Мимо Гарсия са студенти в магистърската програма на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) „Продуцентство и креативна индустрия“.

Преподавателката им по „Финансиране на културните индустрии“, проф. дсн Петранка Филева, им поставя задачата да изготвят план-проект за евентуално кандидатстване по програма „Култура“ на Столична община.

Темата, която те избират да развият, е „Модерно е да четеш“. Наричат въображаемата си организация „Трио бутик груп“.