Книга „Модерно е да четеш“

Книгата „Модерно е да четеш“ включва произведенията на 10-те победителя от едноименната фейсбук кампания.

Книгата "МОДЕРНО Е ДА ЧЕТЕШ"

Книгата „МОДЕРНО Е ДА ЧЕТЕШ“