Теодора Поповик — възрастова група от 13 до 18-годишна възраст

В проект „Модерно е да четеш“ Теодора Поповик отговаря за възрастова група от 13 до 18-годишна възраст. Поповик мечтае да проведе среща на децата с 6 известни личности, които да разговарят заедно за книжките и колко важни са те за нашето развитие.

Теодора Поповик в проект "МОДЕРНО Е ДА ЧЕТЕШ"

Теодора Поповик в проект „МОДЕРНО Е ДА ЧЕТЕШ“